Запитване за цена На жилищен или обществен интериор


Изпратете ни запитване за оферта, като попълните формата с базисната информация за обекта. В рамките на 5 дни ние ще Ви изпратим ценова оферта за създаването на интериорен проект. В тази цена е включен оглед със снемане на точни размери и създаването на идеен и работен проект.

След одобрение на офертата от Ваша страна, ние ще направим посещение на обекта, за да вземем точните размери и да опишем специфичните особености на помещенията. Те ще са нужни не само за създаване на прецизен интериорен дизайн, но и за изготвяне, при желание от Ваша страна, на оферта за цялостната му реализация и за изработване на мебелировката.

Запитване за цена жилищен интериор

Всяко жилище си има особености – архитектурни, местоположение, изложение и т.н. Това оформя част от характера му, другата част я оформяме заедно.

Направи запитване

Запитване за цена обществен интериор

Офисът, хотелът, магазинът или ресторантът трябва да съчетават в себе си стил, фунционалности и да впечатляват посетителите. Вътрешният дизайн на помещението придава представителност на Вашия бизнес и осигурява удобство на клиентите.

Направи запитване

Оферта и цена за проект

 • Онлайн запитване или среща в нашия офис

  За да Ви предоставим конкретна и изчерпателна оферта за изработване на интериорен проект, ние имаме нужда от информация за обекта и за това, към какво сте се насочили като дизайн. Затова първата и най-важна стъпка е коректното попълване на "Формата за запитване" или организиране на среща с представител на нашия екип. Постарайте се информацията, която попълвате, да е вярна и приложете снимки и/или скици на обекта.

 • Оферта за интериорен проект

  В рамките на 5 работни дни Вие ще получите оферта за изработване на цялостния интериорен проект, която включва цена на м2 на база посочените от Вас квадратура и особености на помещенията. Много често реалната цена на интериорния проект, която ще заплатите, е по-ниска, защото в договора ние калкулираме само чиста жилищна квадратура без балкони, стени и тъмни помещения, които няма да се проектират.

 • Заснемане на обекта

  Ако цената в предоставената от нас оферта Ви удовлетворява, ние ще изпратим екип, който да направи точно заснемане с всички размери на обекта. Взетите от нас размери и реална квадратура ще залегнат в изготвянето на договора за изработване на Вашия интериорен проект.

 • Подписване на договор

  Ние ще Ви изпратим договор, с който да се запознаете, и ако нямате коментари, ще насрочим среща за подписването му в нашия офис. Подписването на договора е основание за започване на работа по интериорния дизайн и обсъждането на концепцията за визията, която ще се търси.

 • Започване на работа по проекта

  След като сме изпълнили всички предходни стъпки, ние имаме готовност да започнем същинската работа по интериорния проект, спазвайки договорените срокове и Вашите изисквания.

Оферта и цена за реализация

 • Завършен интериорен проект

  Преди да пристъпим към остойностяване на ремонтните дейности, необходими за изпълнение на Вашия интериорен проект, ние трябва да имаме завършен и одобрен от Вас проект.

 • Единични цени на ремонтно-строителните дейности

  Ние ще Ви предоставим цени на м2 за всяка от дейностите, необходими за реализацията на интериорния проект. Цените са внимателно описани в зависимост от това, дали са само за труд, или са с включени разходи за материали. Така Вие сами можете да прецените дали са приемливи за Вас.

 • Оферта за цялостна реализация на ремонтните дейности

  Ако предоставените единични цени за ремонтните дейности Ви удовлетворяват, ние ще направим калкулация на цялостния ремонт. Количествената сметка, която изготвяме се заплаща, като цената и се приспада от договора за строително-ремонтните дейности.

 • Оферта за изработване на мебели по поръчка

  При изработен от „Ачерно“ интериорен проект ние може да се ангажираме с изработката на мебелите, дори и да не сме изпълнител на строително-ремонтните дейности. След завършване на работата по проекта ще Ви предоставим и оферта за изработка, доставка и монтаж на всички планирани в проекта мебели.

 • Подписване на договор и начало на реализацията на проекта

  Ако сте съгласни с условията в двете оферти: за строително-ремонтни дейности и за изработка на мебелите по проекта, може да преминем към подписване на договорите за изпълнение. Договорът за ремонтните дейности и договорът за изработка на мебелите са независими един от друг, със собствени срокове и клаузи. Работата по тях започва след плащане на първата вноска, съгласно условията в договорите.