Сухо строителство Стриктно се спазват зададените чертежи


Поверявайки изпълнението на ремонтните дейности на нас, може да бъдете спокойни, че при монтажа на планираните обшивки и детайли от гипсокартон ще бъде използван правилният вид в зависимост от предназначението и помещението – влагоустойчив в банята и термоустойчив около камината.

Нашите монтажни групи стриктно спазват разработените чертежи за окачените тавани, обръщането около прозорците при сменена дограма, преградните стени и ниши. Координирането на работата на групите по изграждането на електро инсталациите и сухото строителство не позволява да се стигне до конфронтиране на нивото на окачения таван с вкопаните кабели или климатика, както и да се спести време в прекарването на част от инсталациите, като се използват възможностите на конструкциите от гипсокартон.