Монтажи Осветителни тела, ключове и контакти, на настилки и санитария


Монтажът на осветителни тела, ключове и контакти, на настилки, като ламинат и мокет, и на санитария се извършват след приключване на абсолютни всички строителни дейности. Така предпазваме от зацапване настилките по време на довършителните работи и санитарията от отлагане на строителни материали при миенето и изхвърлянето на мръсна вода.

Ние държим всяка от операциите да бъде изпълнена от начало до край от един и същи екип. Ето защо, монтажната група по ел. инсталацията ще дойде да монтира осветителните тела, ключовете и контактите. Те най-добре знаят особеностите на изградената инсталация и няма да има прехвърляне на отговорност в изпълнението.

Също така, ВиК специалистите ще монтират санитарията и аксесоарите в банята. На пръв поглед това изглежда елементарно, но помислете колко би струвал ремонтът заради една случайно пробита тръба при монтажа на държача за кърпи, например