Изгаждане на стени и изравнителни замазки Когато проектът предвижда частично или пълно изграждане


Когато проектът предвижда частично или пълно изграждането на нови стени, ние следим за спазването на точните чертежи и на технологичните изисквания. Понякога, при сериозно прекрояване на пространствата, се получава значителна денивелация и това изисква направата на изравнителна замазка. В зависимост от нужната дебелина и вида на крайната настилка ние ще Ви препоръчаме обикновена или армирана циментова замазка или саморазливна подова замазка.

Ние следим за спазване на технологичните времена и изисквания, за да получите здрава, неронлива и без пукнатини основа за настилките. Съобразяваме нивата на замазката с отваряемостта на вратите и височината на всеки вид настилки, които ще се полагат – естествен камък, плочки, естествен или ламиниран паркет, мокет или PVC настилка, така че да се постигне идеална равнинност на финала.