Бутане, къртене и извозване Изчистен и изметен обект, подготвен за строителни работи


Финалът на този етап е изчистен и изметен обект с подове и стени, подготвени за строителни и довършителни работи. За да се стигне до него обаче, ние изчисляваме обема на строителните отпадъци, които ще се изхвърлят, броя на контейнерите и времето, за което ще е необходимо да бъдат наети. Ние поемаме ангажимента по изхвърляне на ненужни мебели, премахване на стари настилки и облицовки, изкъртване или бутане на стени, съгласно одобрения проект. Ако проектът изисква пълно или частично премахване на съществуващи инсталации, те също се изкопават. В същото време се внимава да не бъдат засегнати инсталациите, за които сме преценили, че може да бъдат използвани. Така спестяваме средства и време за поправката им или повторното им изграждане.

Посочената от нас цена за тази услуга е комплексна и включва всички дейности за постигането на изчистени и готови за работа помещения – къртене, изнасяне, извозване и изчистване.